Finska
Svenska
kuva/bild

Vad innebär det att bli medlem?

Bli medlem och stöd vår verksamhet! Som medlem har du och/eller ditt företag förtur att delta i och/eller sälja på våra evenemang.
Du kan bli medlem i föreningen genom att betala vår årliga medlemsavgift på 10€.

Klicka här för att öppna betalningsblanketten!