Finska
Svenska
kuva/bild

Vad innebär det att bli medlem?

Bli medlem och stöd vår verksamhet! Som medlem har du och/eller ditt företag förtur att delta i och/eller sälja på våra evenemang.
Du kan bli medlem i föreningen genom att betala vår årliga medlemsavgift på 15 €. (år 2018)

Betala in avgiften på föreningens konto: FI 96 40550011079718

Betalningsmottagare: Bo på landet rf.
Meddela i samband med betalningen ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Klicka här för att öppna betalningsblanketten!